POILSIO AIKŠTELĖS KONCEPCIJA

Objekto vieta: Magistralinio kelio A1 Vilnius – Kaunas – Klaipėda 200,00 km (dešinėje pusėje)
Plotas: 840.00m2
Data: 2015m
Autoriai: Simona Kazakauskaitė, Aistė Aleksandrovienė

Planuojamą rekonstruoti Aukščiausios magistralės vietos poilsio aikštelę ties 200km siūlome dalinti į dvi funkcines zonas – oficialiąją “paminklinę” ir rekreacinę poilsio zonas. Rytinėje sklypo dalyje priešais esamą Aukščiausios automagistralės vietos lentą ir paminklinį akmenį formuojama kietos dangos kultūrinė aikštelė su poilsio suoleliais lankytojams. Vakarinėje sklypo dalyje formuojama poilsio zona su taku link poilsio stoginių ir viešojo tualeto. Siūloma modernių, lakoniškų formų mažoji architektūra, bei natūralios, artimos esamam gamtiniam kraštovaizdžiui medžiagos bei jų spalvos.